Foutmelding

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (regel 70 van /home/id0061/domains/evertsipkema.nl/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Geluidsbeheersing

OPTIMALE GELUIDSBEHEERSING OP KERMISSEN EN EVENEMENTEN

 • CENTRALE MUZIEK

De muziek wordt vanaf een centraal punt verzorgd. Uit alle aangesloten installaties klinkt dezelfde muziek.

In Nederland zijn de problematieken rondom geluidsoverlast en milieuhinder een steeds vaker besproken en in het nieuws verschijnend onderwerp. Regelgeving wordt vanuit de overheid dan ook steeds verder aangescherpt. Daarnaast zal  het Nederlandse kermisbedrijf in verder toenemende mate met deze regelgeving te maken krijgen en haar maatregelen moeten nemen.

Alweer vele jaren geleden is, inspelend op de regelgevingen en pogend het bezoekerscomfort te verhogen, het fenomeen ' centrale muziek' geïntroduceerd. Helaas werkte systeem niet voor iedereen en is het door veranderde wensen en inzichten net zo hard weer achterhaald. Het voldoet simpelweg niet meer aan de eisen die nu worden gesteld aan de muziek op een evenementen- en/of kermisterrein.

Geluidshinder, zo is gebleken, is steeds vaker de oorzaak van problemen op kermissen. Soms zijn de problemen zo groot dat ze uiteindelijk zelfs kunnen leiden tot afschaffing van een kermis, waarmee niet alleen de kermis maar bovenal het arbeidsterrein verloren gaat.

Al meer dan 45 jaar verzorgen wij centrale muziek op kermissen, braderieën en evenementen.

 • GELUIDSBEGRENZERS

Het begrenzen van de geluidssterkte op ieder vooraf te bepalen niveau van muziek, jingles en/of gesproken woord.

Te maken hebbend met de eerder genoemde problematieken op de pagina “centrale muziek” hebben wij, als enig gecertificeerd bedrijf in Nederland, vanuit onze jarenlange opgedane ervaringen een oplossing gevonden voor elk geluidstechnisch probleem, ongeacht of dit betrekking heeft op problemen met de muziek(sterkte), microfoon (gesproken woord), jingles of andere bijgeluiden.

Ons antwoord op het probleem: Begrenzen van het geluid ( muziek/gesproken woord /jingles).
Zowel individueel als in combinatie met centrale muziek, een mogelijkheid dat als uniek in Nederland mag worden aangemerkt.
Onze geluidsbegrenzers zijn waterdicht, beveiligd tegen interventie van buitenaf en fraude bestendig. Deze door ons genomen veiligheidsmaatregelen hebben overigens geen enkel nadelig effect op de geluidskwaliteit. Die worden hierdoor in het geheel niet beïnvloed.

Voor referenties kunnen wij u verwijzen naar de gemeentes Tilburg, Helmond, Vlissingen, Bergen op Zoom, Maastricht of Heerlen. De gemeente Haarlem was zelfs zo enthousiast over onze diensten en producten dat de kermiscoördinator van deze plaats, Dhr. E. Mense, ons aanbood expliciet naar hem te mogen verwijzen.

OPTIES:

Begrenzers
Bij overschrijding van de vooraf ingestelde waarde zal de begrenzer de voedingspanning  uitschakelen zodat de gehele installatie voor een bepaalde periode wordt uitgeschakeld. Dit kan eventueel schadelijk zijn voor de geluidsinstallatie van de overtreder.

Peak Limiters
Een peak limiter past de pieken en de dynamiek van het signaal aan dat boven de ingestelde waarde komt. Deze limiters zijn eenvoudig van opzet en hebben als voordeel dat ze goedkoop zijn. Het mogelijke nadeel van deze limiters is de vervorming van het geluid dat optreedt bij overschrijding van de ingestelde waarde.

SPL Limiter
Een SPL limiter (Sound Pressure Level) zorgt ervoor dat de gemiddelde geluidsdruk niet boven een bepaalde waarde uitkomt. Omdat deze limiter met gemiddelde geluidsdrukken werkt, is het eenvoudiger om de begrenzing niet stapsgewijs maar continue te regelen. Hoewel deze limiters in vergelijking met de peak limiters duurder zijn, is hun regelgedrag veel beter en stabieler.

Tijd afstel mogelijkheden
Verder zijn er limiters met een ingebouwde atoomklok. Hierdoor wordt het mogelijk, afhankelijk van het dagdeel, de muziek harder te laten spelen. Ter voorkoming van geluidshinder moet de limiter zonder tijdklok altijd ingesteld staan op het nachtniveau. Het is zelfs mogelijk om buiten de openingstijden, de muziek terug te brengen naar 25 dB.

Voor- en nadelen meetmicrofoon
Beide soorten limiters kunnen zowel met als zonder meetmicrofoon uitgevoerd zijn. Limiters zonder microfoon houden geen rekening met de extra geluidsabsorptie van aanwezig publiek. Het verschil tussen een volle en een lege inrichting bedraagt circa 3 dB. Desalniettemin, ook limiters met meetmicrofoon hebben een nadeel. Bij een laag toelaatbaar geluidsniveau kan het voorkomen dat de limiter het geluid gaat begrenzen wanneer er door het publiek mee geschreeuwd wordt. Op het schreeuwen zit echter geen straffactor van 10 dB die op de muziek wel zit.

Proactief beheer van geluidsbelasting
Geluidsbelasting door economische en sociale activiteiten zoals muziekevenementen, horeca, bouwen, industrie, autoverkeer en vliegverkeer is onvermijdelijk. Geluidsbelasting wordt een probleem, wanneer het geluidsoverlast wordt voor (directe)omwonenden of werknemers.

De escalatie processen, die gebruikt worden om met te hoge geluidsbelasting om te gaan zijn complex, soms ad-hoc, vaak te laat en per definitie reactief. Om geluidsbelasting effectief te beheren zijn zowel real-time en continue metingen en automatische waarnemingen van overschrijdingen noodzakelijk. Om beleid te kunnen maken met betrekking tot geluidsbelasting is een historisch inzicht in de geluidsbelasting op een bepaalde plaats of door een bepaalde bron een belangrijk gegeven.

 • GELUIDSMETING 24/7

Een mobiele meetinstallatie biedt u in een oogopslag inzicht in de recente geluidsbelasting. U legt zelf de overschrijdingsnormen vast. Notificatie kan o.a. plaatsvinden via sms, telefoon of e-mail. De positie van de meters, de te hanteren normen, wie krijgt er inzicht: Alles bepaalt u zelf.

Audio Technologies Evert Sipkema is in het bezit van Mobile meetinstallatie: InsightNow.
InsightNow biedt instanties de mogelijkheid om op afstand, van een groot aantal locaties tegelijk, continu en real-time de geluidsbelasting in de gaten te houden.

 •     Real-time op locatie: Op een plattegrond of op Google Maps worden de metingen real-time weergegeven. Zo ziet u in één oogopslag de actuele geluidsbelasting in uw gebied.
 •     Real-time met recente historie: een lijst van geluidsensoren met de recente historie gemarkeerd in kleurcodes geeft in één oogopslag inzicht in de huidige en recente geluidsbelasting voor een groot aantal geluidmeters.
 •     Historisch: Door start en stop datum en tijd op te geven kan onbeperkt teruggekeken worden in de tijd voor nadere analyse.

Het proactief managen van geluidsbelasting voorkomt klachten naar de overheid en daarmee dure escalatieprocessen. Voor bedrijven voorkomt het sancties van de overheid en het beperkt mogelijk wettelijke aansprakelijkheden.

De dienst InsightNow biedt u een zeer flexibele vorm van waarschuwen aan. De opdrachtgever legt de overschrijdingsnormen vast. Ook wordt vastgelegd of notificatie plaats vindt per SMS, telefoon of e-mail, en wie genotificeerd wordt voor welke geluidsmeter(s). Doordat per gebruiker de overschrijdingsnormen kunnen worden ingesteld is het eenvoudig om een escalatie procedure te definiëren bij te lang of excessief overschrijden van de normen.

Audio Technologies Evert Sipkema zorgt er voor dat alles betrouwbaar blijft werken en er geen informatie verloren gaat. Een helpdesk zorgt ervoor dat problemen snel worden opgelost. U bepaalt de positie van de geluidsmeters, welke normen gehandhaafd worden, wie er wordt gewaarschuwd bij overschrijdingen en wie inzicht krijgt in gemeten belasting van bepaalde meters.

Het is mogelijk om andere sensoren in het netwerk op te nemen. Deze sensoren kunnen gebruikt worden in een andere toepassing zoals temperatuur of luchtkwaliteit, of kunnen gebruikt worden in combinatie met de geluidssensoren zoals neerslag- en windrichting- en windsterktemeters.

Meer informatie: www.munisense.com.

InsightNow:

 •     Continu & Real-time inzicht
 •     Altijd en overal toegankelijk
 •     Notificaties bij overschrijdingen
 •     Dataopslag in datacenter
 •     Mobiel en snel inzetbaar
 •     Gestandaardiseerd     
 •     Beheerd

Klik hier om Munisense uit te proberen.

Geïnteresseerd geraakt?
Wij gaan graag in op uw uitnodiging om onze producten en diensten nader toe te lichten.
Een reactie uwerzijds zien wij dan ook met veel belangstelling tegemoet.

Mail uw reactie of uw aanvraag voor een vrijblijvende offerte via onze contactpagina (mailto: info@evertsipkema.nl) of bel met 06 479 169 60.